Tim Lantz
translated by Emma Wang

全体退场 quan2 ti3 tui4 chang3

在场有发展蓝图的,很有可能会成为商人的男孩子们请允许这片土地保持混乱。
Zai4 chang3 you3 fa1 zhan3 lan2 tu2 de0, hen3 you3 ke3 neng2 hui4 cheng2 wei2 shang1 ren2 de0 nan2 hai2 zi0 men0 qing3 yun3 xu3 zhe4 pian4 tu3 di4 bao3 chi2 hun4 luan4.

生物学家无法画出足够的图表,陈列柜里面展示的只是对吞咽过程的熟练安排,这成为另一种途径的原地踏步。
Sheng1 wu4 xue2 jia1 wu2 fa3 hua4 chu1 zu2 gou4 de0 tu2 biao3, chen2 lie4 gui4 li3 zhan3 shi4 de0 zhi3 shi4 dui4 tun1 yan4 guo4 cheng2 de0 shu2 lian4 an1 pai2, zhe4 cheng2 wei2 ling4 yi1 zhong3 tu2 jing4 de0 yuan2 di4 ta4 bu4.

在名单中发现我们自己的……之前,我们要为自己做补偿。
Zai4 ming2 dan1 zhong1 fa1 xian4 wo3 men2 zi4 ji3 de0…zhi1 qian2, wo3 men0 yao4 wei4 zi4 ji3 zuo4 bu3 chang2.

在拳击运动中,我们的血管系统受瘀伤。
Zai4 quan2 ji1 yun4 dong4 zhong1, wo3 men0 de0 xue4 guan3 xi4 tong3 shou4 yu1 shang1.

谁知道这些手指是否在摸索过任何枷锁之后仍然存在,并且可喜的长出新肢来?
Shui2 zhi1 dao4 zhe4 xie1 shou3 zhi3 shi4 fou3 zai4 mo1 suo3 guo4 ren4 he2 jia1 suo3 zhi1 hou4 reng2 ran2 cun2 zai4, bing4 qie3 ke3 xi3 de0 zhang3 chu1 xin1 zhi1 lai2?

请分享我最新获得的水储备,如果我不小心在我的著作里写到你,别要求我为这些东西向你道歉。
Qing3 fen1 xiang3 wo3 zui4 xin1 huo4 de2 de shui3 chu3 bei4, ru2 guo3 wo3 bu4 xiao3 xin1 zai4 wo3 de0 zhu4 zuo4 li3 xie3 dao4 le0 ni3, bie2 yao1 qiu2 wo3 wei4 zhe4 xie1 dong1 xi0 xiang4 ni3 dao4 qian4.